בדרך למס טובין?

נדב

אחד התרגילים האהובים עלי, כשאני מלמד מדיניות חברתית, הוא לשאול את הסטודנטים מי מהם יכול לספר לי על הקיצוץ בהבטחת הכנסה בשנת 2003. בערך חצי מהידיים, אם לא יותר, קופצות לאוויר, ומייד נשמעים באוויר 'מחאת החד הוריות', 'ויקי כנפו' ו'ביבי'. בשלב ×–×”, אני שואל את הסטודנטים מי מהם יכול לספר על ביטול רצועת האלכסון. בשלב […]

7 הערות »

נדב בתאריך 20/01/2011 23:23 בנושא חברה בישראל

סוף הגלובליזציה – מבט של מתרגל

נדב

מאז שנת 2004 אני מתרגל (בהפוגות) את הקורס 'הגלובליזציה בת זמננו – מבט ביקורתי', שמעביר ד"ר דניאל דה-מלאך במחלקה לסוציולוגיה באונ' בן גוריון. בקווים כלליים, הקורס מתאר שלוש גישות לחקר הגלובליזציה, כל אחת מהן מנתחת אחרת את הגורמים לגלובליזציה ולכן גם את אופיה ואת עתידה. גישת ×”'הגמוניה הליברלית', שרואה את מקור הגלובליזציה בהגמוניה האמריקאית החל […]

2 הערות »

נדב בתאריך 4/11/2008 21:31 בנושא בעולם

975349 דפים נצפים, 52 היום
321333 ביקורים, 33 היום
FireStats icon ‏מריץ FireStats‏