עובד סוציאלי עברי גאה*

נדב

זהו, עכשיו ×–×” (כמעט) סופי. נשארו עוד כמה מכשולים ביורוקרטיים, אבל החל מהיום אני יכול להכריז על עצמי, לא רשמית אבל מעשית, כדוקטורנט בבית הספר לעבודה סוציאלית ולמדיניות חברתית ×¢"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית שבירושלים. סיפרתי פה בעבר על ×–×” שאני עוזב את בן-גוריון ומחפש אפשרויות אחרות. עברתי על כל המחלקות הרלוונטיות בכל האוניברסיטאות שנמצאות […]

9 הערות »

נדב בתאריך 2/11/2008 21:25 בנושא החיים שלי

984033 דפים נצפים, 250 היום
325361 ביקורים, 117 היום
FireStats icon ‏מריץ FireStats‏