do what feels תות

נתאי

בעקבות פוסט מעניין של צוגצוונג בו הוא מחדד את הנקודה המקוממת הורים רבים בסיפור "האריה שאהב תות": המונח "טיפש" מקומם אותי כאן לא בגלל המילה הלא-יפה, אלא ×›×™ הוא מצייר לי תמונה של ילד שמתאר להורה תסריט, דימיוני אולי, של מה הוא רוצה להיות כשיהיה גדול, וההורה משיב ב"אל תהיה ×›×–×” טיפש". האפשרות הזו, שמוצגת […]

16 הערות »

נתאי בתאריך 6/01/2011 21:50 בנושא כללי

983523 דפים נצפים, 272 היום
325119 ביקורים, 133 היום
FireStats icon ‏מריץ FireStats‏