סולידריות כאסטרטגיה פוליטית

נדב

נסיבות אישיות ניתקו אותי מהמאבק – ומכתיבה על המאבק – בשבועיים האחרונים. עכשיו אני יכול להתחיל להתחבר אליו בחזרה. *** המאבק הנוכחי – מעבר לעובדה שהוא כמים חיים להלך שנמצא כבר 26 שנה במדבר – הוא מאבק סקטוריאלי באופן מובהק ומוצהר. זה המאבק של מעמד הביניים. מוביליו לא מתנכרים למאבק של המעמדות הנמוכים יותר, אבל […]

23 הערות »

נדב בתאריך 1/08/2011 5:40 בנושא #J14, חברה בישראל, מדינת-רווחה

928039 דפים נצפים, 22 היום
314906 ביקורים, 16 היום
FireStats icon ‏מריץ FireStats‏