Enemies, allies or citizens? The subject positions of men in the making of birth leave for fathers in Israel

נדב

העמדה של קובעות מדיניות השואפות לשוויון מגדרי ביחס לתפקידם של אבות היא מורכבת. בעוד חלקן רואות את הפוטנציאל בהגברת מעורבות אבות במשק הבית לעידוד שוויון מגדרי, אחרות רואות את את הסיכון בכך שגברים ישתלטו על מוקדי הכוח המעטים של נשים.

מאמר ×–×” בוחן את עמדות הסובייקט המוקצות לגברים בהליך החקיקה של חוק חופשת לידה לגברים בישראל ומראה כיצד, בהתאם לחלוקה זו, לגברים מוקצית אחת משתי עמדות – זו של האויב או זו של העמית עם זאת, קובעי מדיניות אינם מציבים גברים בעמדה של אזרחים, הזכאים לזכויות מעצם הסטטוס שלהם. מצב ×–×” מהווה שיקוף של מצבן של נשים בישראל, שאזרחותן מוגבלת לאמהותן.

על אף שהטענה כי אבות אינם נתפסים כאזרחים, וכי הזכויות שלהם אינם מוגנות דיין, עשויה להישמע כאבסורד, אני טוען כי עמדה כזו היא נדרשת על מנת לקדם שינוי רדיקלי בחלוקת העבודה במשק הבית.

אין תגובות »

נדב ב30/05/2019 14:12 תחת כללי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

977383 דפים נצפים, 49 היום
322121 ביקורים, 33 היום
FireStats icon ‏מריץ FireStats‏