תנאי שימוש

0. מבוא
ראשית – תנאי השימוש ניתנים בחינם תחת הגנת כל הזכויות שמורות. הסיבה לבחירה ברשיון ×–×” היא כדלקמן: כל שינוי במסמך עשוי לגרום לנזק, ובמיוחד שינויים אשר מבוצעים על ידי אנשים שאינם בקיאים בדקויות השפה העברית או החוק, ולכן, כדי למנוע מצב שבו שינוי של הרשיון יוביל לנזק, אני מונע אותו מראש.

שנית, הרשיון ניתן לשימוש חופשי אך ורק לאתרים אשר בוחרים לשחרר את תכני אתרם ברשיון קריאטיב קומונס (הסבר על רשיון CC); כלומר, המטרה אמנם היא אלטרואיסטית, אבל גם מונעת את בעיית הטרמפיסט בצורה חלקית. אם הרשיון היה משוחרר בצורה חופשית לחלוטין, כל אדם היה חפשי להשתמש בו. מצד שני, אני מעוניין בשחרור של כמה שיותר תכנים תחת רשיון Creative Commons כעמדה עקרונית, ולכן אם הרשיון יעודד אנשים להחליף את רשיון זכויות היוצרים בבלוג שלהם לכזה, דיינו.

שלישית, טקסט הרשיון ניתן ללא כל אחריות וללא כל בטוחה. הרשיון מובא כמסמך סטנדרטי וכמסמך שכל שימוש בו יעשה על אחריות המשתמש בלבד. אין כל טעם שאשב ואנסח מסמך שבסופו של דבר יחזור כבומרנג עקב טענה של אדם כנגדי. לכן, כל הטקסט מובא כמו שהוא (AS IS) וללא כל בטוחה שהוא מתאים דווקא לבלוג שלכם. האחריות הנובעת משימוש במסמך זה היא על המשתמש בלבד.

הרשיון עצמו מכיל מספר חלקים, אשר מבהירים את זכויות וחובות הבלוגר, זכויות המשתמשים והקוראים וחובותיהם וכן תנאים בנוגע לזכויות שימוש במידע.

המבוא הינו חלק מתנאי השימוש, המבוא נועד להסדיר את השימוש ברשיון השימוש ולהסביר בשפה הקריאה לבני אדם כי ישנם תנאים המגבילים את השימוש באתר, להבהיר כי אין אחריות על כל שימוש בו וכן להגביל את השימוש לבלוגים העושים שימוש ברשיון קריאטיב קומונס בלבד.

החלק הראשון נוגע למהות הבלוג, פירוט של בעליו וכתובת התקשרות, הצהרה כי תנאי השימוש יכולים שישונו בכל עת ועת וכן זכותו של הבלוגר להפסיק את השירות בכל עת, כמו גם את היחסים בין הבלוגר למשתמש, הוא מציין את חובות הבלוגר לגילוי נאות במקרים מסוימים והעדרה במקרים אחרים, פוטר את הבלוגר מאחריות לפרסומים ומקנה למשתמש מנגנון שיסייע לבלוגר בהסרת תכנים פוגעניים.

החלק השני מגדיר את היחסים בין המשתמש לבין משתמשים אחרים ובין הבלוגר. הוא קובע מהי מדיניות התגובות באתר, מציע מנגנון ליישוב סכסוכים ומניעת טרוליזציה, הסדר זה יכול שיעלה למשתמש כסף באם הוא מפר את מדיניות השיח בבלוג ולכן חשוב לקרוא ולהבין אותו.

החלק השלישי דן בפרטיות הגולשים וזכויותיהם, קובע סמכות שיפוט ותניית שיפוט וכן פיצויים מוסכמים במקרים ספציפיים של הפרת תנאי השימוש.

1. הבלוג והבלוגר
הסכם זה הינו הסכם בינך ('המשתמש') לבין נדב פרץ מקיבוץ רביבים ('הבלוגר'), ובין כלל המשתמשים האחרים באתר ('המשתמשים') הסכם זה הינו מחייב וממצה ומטרתו להסדיר את היחסים בין המשתמש, הבלוגר והמשתמשים. הבלוגר רשאי לשנות את תנאי השימוש בכל עת וכן להגבילם למשתמש ספציפי, או להתנות תנאים ספציפיים למשתמש ספציפי באמצעות הודעה.

1.1 זמינות – הבלוגר יעשה כמיטב יכולתו על מנת לשמור על הבלוג זמין; עם זאת, אין הבלוגר מתחייב ×›×™ הבלוג ×™×”×™×” זמין בכל עת והוא רשאי להפסיק את ניהול הבלוג, הכתיבה בו ואחסנת השרת על פי שיקול דעתו הבלעדי. למשתמש לא תהיה טענה לגבי אבדן תכנים, אבדן קישורים או כל טענה אחרת בעת הסרת הבלוג או כל חלק ממנו.

1.2. שלילת תנאי שימושלבלוגר הזכות לשלול את תנאי השימוש מכלל המשתמשים, ממשתמשים מקבוצה מסוימת או ממשתמשים ממתחם כתובות IP מסיומות בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. הבלוגר ישלול את זכות השימוש בכל מקרה של הפרה מהותית של הסכם שימוש זה וכן במקרה שהיה לבלוגר יסוד להניח כי הפרסום נעשה בניגוד לדין, לרבות כל פרסום על ידי המשתמש של לשון הרע כנגד הבלוגר, משתמש אחר או כל אדם, פרסום המפר זכויות יוצרים, פרסום המפר סוד מסחרי, פרסום המפר איסורים על פי חוקי ותקנות ניירות ערך, פרסום המפר צו איסור פרסום, פרסום המפר סימן מסחרי, בא להטעות צרכנים על פי חוק הגנת הצרכן, פרסום המסית לגזענות, פרסום הקורא למרד, פרסום הקורא לביזה, שוד או פעולת איבה אחרת, פרסום הקורא לאלימות כנגד אדם על סמך נטיתו המינית או השתייכותו המינית, על סמך שירותו בצה"ל או אי שירותו בצה"ל או פרסום הקורא להשמדת עם (להלן: פרסום פוגע).

1.3 העדר אחריות – הבלוגר יפרסם בבלוג תכנים. התכנים מובאים כמו שהם (AS IS) וללא כל אחריות. המשתמש פוטר את הבלוגר מכל אחריות בנוגע לפרסומים; חלק מהתכנים עשויים לשאת אופי של מידע עובדתי או ייעוץ מקצועי, אולם, אין להתייחס למידע ×–×” כאל ייעוץ מקצועי ובמיוחד לא כמידע מהימן. כל ידיעה המובאת בחזקת עובדה בבלוג אינה כזו אלא אם נטען אחרת ואין להסתמך עליה בשום פנים ואופן.

1.4. סאטירה וחופש ביטוי – חלק מהמידע המובא באתר מוצג בצורה סאטירית, פארודית או אבסורדית בכדי להציג את דעתו של הבלוגר. כל מידע הומוריסטי או פארודי מוגן על ידי חופש הביטוי ולא מתוכנן לפגוע בפרט, תאגיד או קבוצה כלשהי, באם המשתמש רואה עצמו נפגע מהצגה הומוריסטית של מידע באתר, עליו לפנות לבלוגר. אין בפניה משום הקמת חובה לבלוגר להסיר כל מידע הומוריסטי שעשוי לפגוע במשתמש כלשהוא, אולם הבלוגר יתחשב ברגשות המשתמשים ויעשה כמיטב יכולתו על מנת להסדיר עניינים הפוגעים ברגשות פרטיים בצורה מקובלת תוך שמירה על חופש הביטוי מחד וזכותו של המשתמש לכבוד.

1.5 תכנים פרסומיים – הבלוגר ×™×”×™×” רשאי להציג, מפעם לפעם, מודעות של צדדים שלישיים או תכנים פרסומיים של צדדים שלישיים באתר לקידום ושיווק מוצרים וכן תכנים ממומנים על ידי צדדים שלישיים אשר עשויים להיות (או שלא עשויים להיות) לעניינו של המשתמש. הצגת תכנים אלו תעשה בין אם בבאנר פרסומי, במודעות ממומנות או בתכנים ממומנים. בכל פרסום של תכנים ממומנים יציין הבלוגר ×›×™ מדובר בתוכן שניתנה כנגדו תמורה. המשתמש מודע לכך ×›×™ חלק מהכנסותיו של הבלוגר בגין שירותים אלו ולא תהיה לו כל טענה כנגד הצגת הפרסומות, למעט טענה בגין אי גילוי נאות בעת כתיבת תכנים ממומנים. הבלוגר לא ×™×”×™×” אחראית לתוכן המודעות שיפורסמו על ידי צדדים שלישיים ולא ×™×”×™×” ערב לטיבן. עוד לא ×™×”×™×” הבלוגר ערב לאספקת הסחורה שתרכש בעקבות אותם פרסומים ולא ×™×”×™×” הבלוגר אחראי בכל צורה לנזק שיגרם למשתמש עקב רכישה של מוצרים בעקבות פרסומים בבלוג.

1.6 קישורים חיצוניים – מפעם לפעם יפרסם הבלוגר באתר, בין באם בתוך כיתוב או בצורה נפרדת, קישורים לאתרים חיצוניים. למען הסר ספק, אין הבלוגר בעלם של אתרים אלו אלא אם נאמר אחרת ואין הם נמצאים בשליטתו אלא אם נאמר אחרת במפורש. הבלוגר לא אחראי לתקינותם של הקישורים החיצוניים ולא אחראי לתוכן המובא בהם.

1.7 קצירת כתובות דואר – על המשתמש חל איסור מוחלט ומפורש לסרוק את האתר לכתובות דואר אלקטרוני או לכל שימוש אחר אשר עשוי לשמשו לעניינים מסחריים או אחרים באמצעים אוטומאטיים או ידניים. כל הפרה של סעיף ×–×” ×”×™× ×” הפרה מהותית של הסכם השימוש ועשויה לגרור חסימת מתחם כתובות IP כמו גם נקיטת הליכים משפטיים.

1.8 זכויות יוצרים – כל המידע המובא באתר ×–×”, לרבות תגובות הגולשים ולמעט מסמך תנאי השימוש, משוחרר תחת רשיון קריאטיב קומונס מסוג ייחוס-שימוש לא מסחרי שיתוף ×–×”×”. (לפרטים נוספים על רשיון Creative Commons). כל שימוש במידע ו\או תוכן ×–×” מחייב עמידה בתנאי רשיון אלו. כל הפרה של תנאי רשיון קריאטיב קומונס תגרור פיצויים מוסכמים של 20,000 ש"×— לכל הפרה בעבור הזכות הקניינית וכן 10,000 ש"×— בעבור כל הפרה על הזכות המוסרית.

1.9 שירותים חיצוניים – הבלוגר ×™×”×™×” רשאי להשתמש, בין היתר, בשירותים חיצוניים על מנת לספק תכנים לבלוג כמו גם את תכני הבלוג בצורה יעילה יותר. השימוש בשירותים אלו כפוף לתנאי השימוש בשירותים אלו בלבד ולא תקום כל טענה לגבי שירותים אלו כנגד הבלוגר. (בשפה שאינה משפטית: אם נרשמת לעדכוני דואר אלקטרוני ושירות העדכונים שולח לך דואר זבל, הטענה היא נגד שירות העדכונים ולא הבלוג)

1.10 קשר – המשתמש מתחייב לשמור על תיבת הדואר שלו פנויה על מנת לקבל התראות ולהוסיף את כתובת הדואר האלקטרוני nadav.perez שטרודל gmail.com ('כתובת הדואל') לספר הכתובות שלו על מנת למנוע העברה של דואר מהאתר לתא דואר הזבל. הבלוגר לא תהיה אחראית באם הודעה שנשלחה למשתמש באמצעות הדואר האלקטרוני לא תגיע ליעדה מסיבה זו או אחרת. כל טענה הנוגעת להסכם שימוש ×–×” תשלח באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת הדואל.

2. תגובות והערות משתמש – הבלוג הינו מערכת דמוקרטית המאפשרת שיח בנוגע לפרסומים המובאים בו. על כן, מאפשר האתר בעמודים מסוימים הותרת תגובות. תגובות אלו מובאות על אחריות כותביהן בלבד ולא באחריות הבלוגר. הבלוגר יאפשר למשתמש לפרסם תגובות לפוסטים בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה. המשתמש מצהיר כי קרא את הסעיף וכי הוא מודע להשלכות ולנזקים שעשויים להגרם עקב הפרת הסכם זה למשתמשים אחרים ולאתר, והוא מתחייב לפצות את הבלוגר ומשתמשים אחרים בעקבות כל נזק שיגרום עקב שימוש חורג.

2.1 פרסום הודעה – כל עוד לא נשללה ממנו זכות זו לפי סעיף 1.2, למשתמש הזכות לפרסם הודעות ותגובות לפרסומים באתר או כתבות ('תגובות'), הכפופות להוראות סעיף זה:
2.1.1 איסור שימוש מטריד או פוגעני – המשתמש לא יעשה שימוש באתר על מנת להטריד משתמשים או את הבלוגר, בין אם באמצעות שליחה בלתי פוסקת של מסרים ובין אם באמצעות שליחת מסרים פוגעניים או מטרידים. המשתמש יעשה שימוש בתום לב במערכת התגובות; המשתמש לא יתחקה אחר משתמשים אחרים, לא יעקוב אחריהם ולא יאיים עליהם בכל צורה שהיא. המשתמש לא יאיים לחשוף את זהות המשתמשים האחרים באם אלו כותבים בעילום שם ולא יפגע בכבודם. המשתמש לא יגרום נזק לשמם הטוב, לרכושם ולגופם של משתמשים אחרים.;
2.1.2 המשתמש לא יפרסם כל מידע אשר הינו פרסום פוגע כהגדרתו בסעיף 1.2;
2.1.3 המשתמש פוטר את הבלוגר מכל אחריות לנזקים שיגרמו לו עקב פרסום הודעה על ידי משתמשים כיוון שהוא מודע ליכולתו המוגבלת של הבלוגר לפקח אחר שימוש בתגובות;

2.2 אחריות לפרסום התגובות – המשתמש יהיה אחראי בלעדית לתכנים שיפרסם בתגובות, ומצהיר כי בדק אותם וישפה את הבלוגר בגין כל נזק שיגרם לה עקב פרסום תכנים כוזבים.

2.3 רשיון שימוש בתגובות – כל תגובה שתפורסם על ידי משתמש תשוחרר תחת רשיון קריאטיב קומונס ועל פי כללי סעיף 1.9; המשתמש מצהיר ×›×™ לא תהיה לו כל טענה לגבי שחרור התגובה תחת רשיון ×–×”.

2.4 אישור ומחיקת תגובות – לבלוגר הזכות הבלעדית למחוק תגובות ולחסום משתמש מלהגיב כמו גם לא לאשר תגובות שסומנו כדואר זבל, וזאת למרות אופיו הדמוקרטי של הבלוג, לאחר שמשתמש הוזהר ×›×™ תגובותיו פוגעות באיכות השיח וגורמות נזק. למען הסר ספק, האתר הוא קניינו הבלעדי של הבלוגר וזה אינו מחויב לפרסם תגובות כלל ועל כן לבלוגר הזכות למחוק תגובות מכל סיבה שהיא, מוצדקת או שלא מוצדקת.

2.5 הסרת פרסומים פוגעים – באם ימצא לנכון הבלוגר, הוא רשאי לנקוט בשיטה הבאה על מנת למנוע פרסומים פוגעים או פרסומים מסחריים או להגביל ממשתמש שפוגע באיכות השיח להגיב:
2.5.1 מצא הבלוגר כי משתמש פוגע באיכות השיח ואינו מעוניין לפרסם את תגובותיו, ישלח לו מיידית לפי הנוסח בתוספת א' להסכם זה הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש שפורטה באותה התגובה;
2.5.2 לא ניתנה תגובה להודעת הדואר האלקטרוני בתוך 96 שעות ו\או הודעת הדואר האלקטרוני חזרה ללא כל דרישה או עקב כתובת דואר שגויה, יחסום הבלוגר, על פי שיקול דעתו הבלעדית, את המשתמש מלהגיב. עד שתנתן תגובה לפי סעיף זה, רשאי הבלוגר למחוק כל הודעה שתפורסם על ידי המשתמש.
2.5.3 הגיב המשתמש להודעת הדואר האלקטרוני, וטען לסיבות מדוע שלא יחסם, ישקול הבלוגר שנית את חסימתו.
2.5.4 לאחר ששקל שנית הבלוגר את חסימת המשתמש, רשאי הוא לנקוט באחד מהצעדים הבאים על מנת להבטיח את איכות השיחה: (1) חסימת המשתמש (2) חיוב המשתמש בעלות תגובה שתקבע על ידי הבלוגר לפי נסיבות העניין (3) סינון אקטיבי של תגובות המשתמש, עם החזר הוצאות הסינון
2.5.5 תגובה להודעת דואר אלקטרוני שנשלחה לפי סעיף 2.5.1 מהווה, כמו כן, ייפוי כח בלתי חוזר לפניה לספק הדואר האלקטרוני וספק האינטרנט של המשתמש על מנת לספק לבלוגר את פרטי המשתמש במקרים של פרסום פוגעני או לצורך גביית תשלום לפי סעיף 2.5.4;

2.6 תכנים פוגעניים – באם משתמש מוצא בתגובה הודעה שעשויה להיות פרסום פוגע ידווח מיידית לבלוגר. מרגע שפניה תתקבל, הבלוגר יעשה כמיטב יכולתה לברר האם הפרסום הינו בניגוד להסכם ×–×” ובניגוד לחוק, ובמקרה שימצא שכן, הבלוגר תסיר את הפרסום ללא דיחוי. למשתמש המפרסם את הפרסום הפוגעני תנתן זכות טיעון (ראו גם) ויודיע מיידית למשתמש שפרסם את ההודעה בדואר אלקטרוני לפי הכתובת שזה ציין בתגובתו.

2.7 תוכן פרסומי – חל איסור מוחלט לפרסום תגובות בעלות אופי מסחרי, פרסומי או שיווקי ללא הסכמת הבלוגר. כל פרסום של תגובה בעלת אופי ×›×–×” תחייב את המשתמש בעלות הפצה של 10,000 ש"×— וכן בעלות אחסון שנתית של 1 ש"×— לאות כתובה בפרסום. למען הסר ספק, תגובות מהסוג הבא יסווגו אוטומאטית כתגובות פרסומיות:
2.7.1 תגובות המפנות לאתר מסחרי אשר אינן קשורות בצורה מובנית לתוכן המפורסם בעמוד;
2.7.2 תגובות המכילות יותר מקישור אחד לעמוד מסחרי וללא כל טקסט רלוונטי לתוכן האתר או לפוסט;
2.7.3 תגובות המפנות לאתר אחר בכדי לקדם את עסקיו ללא כל קשר לפרסום בבלוג;
2.7.4 תגובות המציעות הארכת פין, הגדלת שדיים, זקפה ממושכת או מוגדלת, קזינו וירטואלי, תרופות גנריות, התעשרות מהירה ועבודה מהבית;

2.8 כל משלוח דואר אלקטרוני בעל אופי שיווקי לכתובות דואר אלקטרוני המכילה את שם המתחם של האתר אסורה בהחלט. הפרת סעיף זה תזכה את המפעיל והאתר בפיצויים ללא הוכחת נזק בסך של 50,000 ש"ח לכיסוי עלות הטיפול בדואר האלקטרוני וכפיצוי עונשי ספציפי על פעולה מזיקה זו.

3. פרטיות והגבלות – הבלוג הוא קניינו של הבלוגר וזה רשאי לקבוע תנאים והגבלות נוספות על הסכם שימוש ×–×” בכדי לשמור על קניינו.
3.1 מידע רגיש ופרטיות – הבלוגר עשוי לאסוף מידע, מפעם לפעם ובאמצעות תוכנות סטטיסטיקות, על התנהגות הגולשים בצורה לא פולשנית וללא שמירת פרטים מזהים על מנת לבצע חיתוך מידע ולייעל את השירות הניתן. המפעיל והאתר מתחייבים לא לעשות שימוש מסחרי בפרטים אלו ולא להעבירם לאחרים אלא כאשר הדבר נדרש על פי חוק או חוזה. לבלוגר הזכות לפרסם, מפעם לפעם, פרטים הנוגעים לסטטיסטיקות השימוש באתר, הכוללים בין היתר: מילות חיפוש אשר באמצעותן הגיעו לאתר, דפים מפנים ומופנים, מספר כניסות יומי, מספר גישות לעמוד מסוים. הבלוגר יעשה שימוש במידע ×–×”, ככל שידרשו על ידי רשות מוסמכת על פי חוק, וימסרו אותו באם ידרשו. הבלוגר יעשה שימוש במידע ×–×” על מנת להתמודד עם תגובות פרסומיות ולמצות עמן את הדין וכן על מנת לחשוף משתמשים המגיבים בהתחזות לאחר מכתובות IP זהות, וכל זאת כדי למנוע הונאה של משתמשים אחרים. האתר ומפעילו לא יעשו שימוש במידע ולא יפרסמוהו אלא למטרות סטטיסטיקה, הומור, ×”×’× ×” על קטינים, ×”×’× ×” על נפגעי עבירה והגנה על חסרי ישע. כל שימוש במידע יעשה, במידת הצורך, בהשמטת פרטים מזהים. בשום פנים ואופן לא יפרסם האתר כתובת IP של משתמשת בבלוג אלא כאשר הדבר נדרש על פי חוק.

3.2 כל סכסוך הנוגע להסכם זה ידון יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל, כמו גם לדיני המשפט הבינלאומי הפרטי שלה. כל סכסוך בין משתמש לבלוגר יובא בפני בית המשפט במחוז דרום.

3.3 כל הפרה של סעיפים 1.7, 1.8, 2.1, 2.7 ו2.8 הינה הפרה מהותית של הסכם זה.

תוספת א':

לידי: מר\גברת ___________ ו\או בעל כתובת הדואר האלקטרוני ___________ ו\או המשתמש בכתובת IP _______________,

הודעה בטרם חסימת חשבונך וזכות השימוש שלך באתר ____________

הריני להודיעך, בהתאם לסעיף 2.5 להסכם השימוש באתר ______ המופיע בכתובת _____________ ומהווה הסכם שימוש תקף בינך לביני ולבין שאר המשתמשים באתר, כי פרסומייך ביום __________, שעה ____________ בתגובה לפוסט המופיע בכתובת ____________ מהווים הפרה של הסכם השימוש ו\או פוגעים באיכות השיח ו\או פוגעים בפרטיות משתמש אחר ו\או הינם פרסום מסחרי.

אשר על כן, הנך מתבקש להגיב בתוך 96 שעות מדוע זכותך להגיב באתר לא תשלל לפי סעיף 1.2.

תגובה לדואר אלקטרוני זה מהווה, כמו כן, ייפוי כח בלתי חוזר לפנות לספק האינטרנט ולספק הדואר האלקטרוני שלך על מנת לקבל את פרטייך במידה ופרסומיך נוגדים את הסכם השימוש ו\או את החוק לפי סעיף 2.5.5 להסכם.

עד לתגובתך רשאי אני למחוק כל הודעה שתפרסם בתגובה בבלוג לפי שיקול דעתי.לידיעתך, באם לא תתן סיבה מספקת מדוע לא תחסם, רשאי אני להתנות, לפי סעיף 2.5.4 להסכם, כי כל תגובה שלך תשא בעלות פרסומה ו\או בעלות הפיקוח על ההודעות.

בתודה,
_________

אין הערות »

נדב ב25/03/2008 14:03

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

977378 דפים נצפים, 47 היום
322118 ביקורים, 33 היום
FireStats icon ‏מריץ FireStats‏