הממשלה הטובה ביותר בעשור האחרון

נדב

נהוג להציג את הממשלה ×”-31 של ישראל, בראשות אהוד אולמרט, ככשלון בכל התחומים. אני חולק על הקביעה הזו – לטעמי, מדובר בממשלה הטובה ביותר בעשור הראשון של המאה ×”-21, כשבוחנים את התחום הכלכלי-חברתי (ומעכשיו, הדיון מוגבל רק לתחום ×–×”). שתי הסתייגויות: ראשית, אני מנהל את הדיון ×”×–×” מנקודת המבט הסוציאל דמוקרטית. השאלה האם מה שנראה […]

10 הערות »

נדב בתאריך 16/11/2008 20:30 בנושא חברה בישראל

אופיר פינס מציג: אופק חדש

נדב

דליה בלומנפלד ונעמי טלטש, שתי מורות חברות מפלגת העבודה, כתבו מכתב לחברי הכנסת של המפלגה, ובו הן מאיצות בהם לשים את החינוך בראש סדר העדיפויות של המפלגה. הן קיבלו מספר תגובות למכתבן, מהן אחת מעניינת במיוחד – זו של חבר הכנסת אופיר פינס. השורה המעניינת ביותר במכתב ×”×–×” (לשאר השורות אגיע אחר כך) היא זו: […]

7 הערות »

נדב בתאריך 16/01/2008 21:19 בנושא חברה בישראל

אופק חדש – לא הסכם רע

נדב

עקב היעדר זמן פנוי בחודשים האחרונים, הפוסט ×”×–×” מגיע באיחור מטורף. אבל למרות שהשביתה כבר נגמרה, חשוב לי להציג את העמדה שלי לגבי הסכם אופק חדש המושמץ – ההסכם שחתמו משרדי האוצר והחינוך עם הסתדרות המורים. כפי שכתבתי בכותרת, אני לא חושב שההסכם ×”×–×” הוא הסכם רע. אני בכוונה נמנע מלקרוא לו 'הסכם טוב'. אין […]

17 הערות »

נדב בתאריך 19/12/2007 21:00 בנושא חברה בישראל

974650 דפים נצפים, 45 היום
321012 ביקורים, 28 היום
FireStats icon ‏מריץ FireStats‏