שופטים משתוללים

נדב

בית המשפט המחוזי פסק לאחרונה שיש להכיר בהוצאות על מטפלת כהוצאה מוכרת לצורכי מס. דעתי בנושא לא השתנתה מאז שכתבתי אותה כאן. אתם מוזמנים לקרוא שם, ולהמשיך את הדיון. אבל העובדה שבית משפט הוא שקבע שהחזרי מס כאלה ינתנו היא מזעזעת, לטעמי. גם אם שיר-דמע צודקת, ומבחינה משפטית-טכנית ×–×” אכן בתחום סמכותו של בית המשפט […]

23 הערות »

נדב בתאריך 9/04/2008 20:42 בנושא חברה בישראל

982236 דפים נצפים, 213 היום
324489 ביקורים, 116 היום
FireStats icon ‏מריץ FireStats‏