פיסות פיסות מהמלחמה – ארבע שנים

נתאי

לפני ארבע שנים ×”×™×” יום שישי בצהריים. חזרתי משיעור יוגה, והטלפון צילצל. היו לי שש עשרה הודעות. חבר מהפלוגה שאל איפה אני. בבית, אמרתי לו, אלא איפה? בוא בוא לבסיס, הוא אמר, גייסו אותנו. חשבתי שהוא צוחק עלי. כמה ימים לפני ×–×” נסעתי למעבדת אלקטרוניקה לתקן מצלמה. לא עניינתי אף אחד. הטכנאים היו מרותקים כולם […]

16 הערות »

נתאי בתאריך 13/07/2010 2:46 בנושא כללי

977709 דפים נצפים, 56 היום
322277 ביקורים, 38 היום
FireStats icon ‏מריץ FireStats‏